Read more about the article Xuất khẩu xuyên biên giới thông qua thương mại điện tử
Container cargo ship, import export business and logistics, aerial top view. Water transport, international freight shipping, commercial trade and transportation in the open sea

Xuất khẩu xuyên biên giới thông qua thương mại điện tử

Xuất khẩu (XK) xuyên biên giới thông qua các sàn thương mại điện tử (TMĐT) không còn là câu chuyện xa lạ với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)…

Continue ReadingXuất khẩu xuyên biên giới thông qua thương mại điện tử