Về LEC Group

TẦM NHÌN

Top 10 Tập đoàn hàng đầu về Logistics, năng lượng và phát triển sản phẩm toàn cầu.

SỨ MỆNH

LOGISTICS
Cùng với chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng cảng kho bãi rộng khắp, LEC GROUP cung cấp giải pháp Logistics tích hợp đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng từ đó mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ logistics và thị phần logistics trên cả nước, khu vực và thế giới.
ENERGY
Dựa trên thế mạnh về cơ sở hạ tầng LEC GROUP đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu than cùng nguồn nhân lực chuyên nghiệp tâm huyết song song với việc quan tâm và bảo vệ môi trường sinh thái. LEC GROUP là nhà nhập khẩu chủ lực cung cấp than và các giải pháp năng lượng cho các nhà máy tại Việt Nam.
CONNECTING
Kết nối hiệu quả của các doanh nghiệp tại Đông Nam Á với mạng lưới toàn cầu. LEC GROUP mong muốn xây dựng một cộng đồng xuất nhập khẩu chuyên nghiệp cho Đông Dương nâng cao khả năng cạnh tranh của các nhà xuất nhập khẩu Đông Dương trên thị trường quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

6 gia tri cot loi_Mesa de trabajo 1 copia

Kết nối rộng khắp
Để xây dựng một chuỗi cung ứng
năng lượng và dịch vụ Logistics
xứng tầm trong khu vực và thế giới.

Trách nhiệm với cộng đồng
Đề cao con người và luôn đóng
góp quan tâm vào sự phát triển
của cộng đồng.

Năng động & Sáng tạo
Luôn nỗ lực tìm kiếm sự khác
biệt, năng động sáng tạo trong
công việc trên nền tảng chất
lượng và giá trị cao nhất.

Chủ động & Hiệu quả
Để mang lại những giá trị
thiết thực cho khách hàng
và công việc

Chuyên nghiệp & Tận tâm
Lấy sự Chuyên nghiệp & Tận tâm với khách hàng làm tiêu chí phấn đấu.

Kỷ luật & An toàn
Đề cao tính Kỷ luật & An toàn nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của công ty và đội ngũ.

Giá trị CỐT LÕI

6

DỊCH VỤ LOGISTICS TÍCH HỢP